Xã An Phú Thuận

Nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 28/10/2013 05:01:20

Thời gian qua, Đảng ủy xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành) luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền đến toàn thể người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM).


Xây dựng đê bao kết hợp với đường giao thông nông thôn giúp
người dân An Phú Thuận đi lại thuận tiện hơn

Khi được tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng NTM, Đảng ủy xã An Phú Thuận đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, coi trọng và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Đảng ủy xã đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai tới các chi bộ, các đoàn thể chính trị xã hội cùng phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Sau hơn 2 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM xã An Phú Thuận được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Người dân tự nguyện tham gia hiến đất, công lao động làm đường giao thông nông thôn, đê bao, xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi... Đến nay, tại 7 ấp trong xã đã xây dựng được 7 ô bao khép kín, tổng chiều dài 34,8km, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Tổng kinh phí xây dựng các ô bao là 5,48 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây ăn trái trị giá khoảng 130 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động.

Tại ô bao số 4, ấp Hòa Thạnh, có chiều dài khoảng 3,6km, nhưng do đường quá nhỏ hẹp, mặt đường trơn trượt nên việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương bê tông hóa đường giao thông nông thôn, chi bộ và các đoàn thể, người có uy tín trong ấp đã tích cực đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động. Từ đó, các hộ trong ấp đã tự nguyện hiến đất, vật liệu để mở rộng tuyến đường và đổ đá bằng phẳng.

Năm 2013, xã An Phú Thuận nhựa hóa hai tuyến đường dài 4km, tổng kinh phí 11 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng. Về giao đông nông thôn, xã An Phú Thuận huy động mọi nguồn lực xây dựng mới được 15 cây cầu pê tông, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Phú Thuận cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 10,57% năm 2011 giảm xuống còn 6,91%.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều đổi thay, hệ thống giao thông nông thôn từng bước được bê tông hóa, người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các công trình công cộng, bảo vệ môi trường. Đến nay, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí, tăng 6 tiêu chí so với năm 2011. Từ nay đến năm 2015, xã tiếp tục thực hiện đạt thêm 8 tiêu chí giao thông, chợ nông thôn, thu nhập, cơ cấu lao động, hệ thống chính trị, nhà ở dân cư, văn hóa và môi trường.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn