Xã Phương Thịnh

Phát triển đảng viên luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao

Cập nhật ngày: 30/10/2013 03:10:24

Xác định công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, từ năm 2010 đến nay, việc kết nạp đảng viên ở xã Phương Thịnh (huyện Cao Lãnh) luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

So với chi bộ cơ quan, trường học thì các chi bộ ấp gặp khó khăn hơn về công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Có nhiều lý do, nhưng tựu chung là những quần chúng ưu tú ở các ấp có thể có đầy đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ Đảng, nhưng đa số họ lại vướng ở mặt trình độ vì chưa tốt nghiệp THCS. Đảng bộ xã Phương Thịnh đã nhận thấy và giải quyết được khó khăn trên. Hơn 2 năm qua, xã mở được 2 lớp học theo hệ giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ chi, tổ, hội; nông dân sản xuất giỏi... Cách làm này tác động tích cực tới công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua ở Phương Thịnh.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phương Thịnh, để công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao, một trong những việc quan trọng là phải làm tốt công tác tạo nguồn. Từng cấp ủy cần tập trung củng cố các đoàn thể quần chúng vững mạnh, tạo được môi trường cho quần chúng nhận thức về Đảng một cách đúng đắn. Từ đó nhân dân tự giác, tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Cũng với những cách làm trên, nhiều năm qua Chi bộ ấp 5 luôn lựa chọn được quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Theo Bí thư Chi bộ ấp 5 Nguyễn Thanh Hồng, việc tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng ở các chi bộ ấp còn nhiều khó khăn, nhưng không phải không thể làm được. Quần chúng chỉ có thể trở thành đảng viên khi họ được chi bộ giáo dục, giúp đỡ, được hòa mình vào các phong trào thi đua lao động sản xuất của địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên chỉ trong 10 tháng của năm 2013, Đảng bộ xã Phương Thịnh đã kết nạp được 22 đảng viên, vượt gần 48% so với kế hoạch cả năm. Hơn 2 năm qua, Đảng bộ xã có 57 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt 76% kế hoạch nghị quyết đề ra); đã hoàn thành thẩm tra 4 hồ sơ của người xin vào Đảng và gửi lên huyện xem xét. Phấn đấu đến cuối năm 2014, Đảng bộ xã Phương Thịnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra.

Từ thực tiễn công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ xã Phương Thịnh cho thấy, muốn làm tốt việc kết nạp đảng viên cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chi bộ phải thật sự vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể... cần tạo nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, có khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia. Qua đó phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, phát triển, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngay từ các chi bộ cơ sở.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn