Lấp Vò

Công tác phát triển đảng viên đạt thấp

Cập nhật ngày: 13/11/2013 04:13:14

Từ đầu 2013 đến nay, huyện Lấp Vò kết nạp được 138/284 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 49%. Trong đó, theo chỉ tiêu chi đảng bộ cơ sở phát triển được 79/206 đảng viên, chi đảng bộ ngành huyện phát triển 59/78 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện là 4.266. Tính đến nay toàn huyện có 56 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Lấp Vò, tuy công tác phát triển đảng viên được các chi đảng bộ quan tâm, bồi dưỡng giới thiệu kết nạp, nhưng về số lượng vẫn còn thấp so với chỉ tiêu trong năm. Trong thời gian tới, ngành chuyên môn sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về chất lượng và số lượng, xây dựng người đảng viên đủ bản lĩnh trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Đăng Khoa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn