TP.Sa Đéc có 96% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 22/01/2014 05:02:21

Trong năm 2013, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ TP.Sa Đéc quan tâm trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trong năm đã mở 75 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng công tác cho trên 8.300 lượt cán bộ, đảng viên cơ sở; đưa đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho 191 đồng chí. Đến nay, toàn thành phố có 58 chi, đảng bộ cơ sở với trên trên 3.300 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,18% dân số, trong đó có 184 đảng viên được kết nạp trong năm 2013. Việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm được đẩy mạnh; trong năm, có 42 tổ chức đảng và trên 2.500 lượt đảng viên được kiểm tra, giám sát. Qua phân loại, năm 2013 TP. SaĐéc có 96% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 91%.

Ngoài ra, việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được Đảng bộ thành phố quan tâm thực hiện tốt.

Trong năm 2014, Đảng bộ TP. SaĐéc tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt của các cấp ủy đảng, chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn