Báo Đảng địa phương với công tác tuyên truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 29/03/2014 10:57:32

Báo Thừa Thiên Huế vừa đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên với việc tuyên truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới.


Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố
khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 4 (vòng IV)

Các tham luận trình bày tại Hội thảo đều cho rằng công tác tuyên truyền lĩnh vực xây dựng Đảng trên báo Đảng địa phương có vị trí hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sâu sắc tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng và tính chiến đấu của mỗi tờ báo.

Ban biên tập các báo đều chú trọng xây dựng, kiện toàn phòng Xây dựng Đảng – Nội chính thực sự là phòng mạnh, phòng chủ lực của báo. Về nội dung, ngoài việc cổ vũ cái mới, cái hay, phản ánh các thành tựu đạt được trong công tác xây đựng Đảng, báo Đảng cần đi sâu phân tích, tổng kết thực tiễn góp phần giúp Đảng bộ địa phương có cơ sở đề ra chủ trương sát hợp.

Báo Đảng địa phương khi đề cập đến các lĩnh vực khác cũng phải thấm nhuần quan điểm, đường lối của Đảng, dù tin, bài đó nằm trong hay ngoài chuyên mục “Xây dựng Đảng”. Để làm tốt hơn công tác tuyên truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới, phải chú trọng cả “xây” và chống, trong đó, “xây” là chính.

Hội thảo các báo Đảng khu vực miềm Trung - Tây Nguyên được tổ chức hàng năm. Lần Hội thảo thứ 5 (vòng IV) năm 2015 do báo Đà Nẵng đăng cai.

NT

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn