• Giám sát tổ chức đảng và đảng viên, góp phần phòng ngừa vi phạm
 • Để theo dõi, nắm sát tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, năm 2013, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã phân công thành viên ủy ban và cán bộ kiểm tra tham dự thường xuyên các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và cấp dưới.
 • Tạo nguồn kết nạp đảng viên thông qua các phong trào cách mạng
 • 10/02/2014
 • Năm 2013, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng đã quyết định kết nạp 158/150 đảng viên, đạt 105% kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.786 đồng chí (chiếm 3,01%) so với tỷ lệ dân số. Số đảng viên được kết nạp là cán bộ, công chức Nhà nước chiếm 39,3%; viên chức hoạt động hành chính sự nghiệp chiếm 34,2%.
 • Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
 • 07/02/2014
 • Xã Bình Thành (huyện Thanh Bình) hiện đạt 13/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Xã đã huy động được sự đồng thuận, đóng góp to lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kết quả đó là do có sự lãnh đạo sát sao, thường xuyên của Đảng bộ.
 • Đánh giá tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đơn vị, doanh nghiệp
 • 07/02/2014
 • Toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 46 cơ sở đảng trực thuộc (22 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở), 1 đảng ủy bộ phận và 138 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua xem xét phân tích, đánh giá kết quả tự xếp loại của các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối thống nhất công nhận kết quả tự đánh giá của 30 tổ chức cơ sở.
 • Băn khoăn đảng viên loại ba
 • 17/01/2014
 • Chi bộ khóm 2, phường 4 (TP.Cao Lãnh) đã tiến hành tổng kết, kiểm điểm phân tích chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm 2013 một cách nghiêm túc. Các đồng chí đảng viên đã viết bản tự kiểm điểm trình bày trước chi bộ, được tất cả đảng viên góp ý một cách thẳng thắn, chân tình, tạo không khí đoàn kết, dân chủ.
 • Duy trì và giữ vững các chỉ tiêu
 • 10/01/2014
 • Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 15, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013.
 • Giám sát thường xuyên 176 tổ chức cơ sở đảng và 1.089 đảng viên
 • 27/12/2013
 • Năm 2013, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã tiến hành kiểm tra được 4 tổ chức đảng, giám sát 2 tổ chức đảng và 2 cá nhân; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy giám sát thường xuyên 46 lượt cơ sở đảng trực thuộc về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện những Điều đảng viên không được làm.
Xem tin đã đăng theo ngày: