• Làm tốt công tác kết nạp đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên
 • Xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp về công tác kết nạp đảng viên, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
 • Phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong trường học
 • 25/10/2013
 • Thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học, từ năm 1998 đến nay, huyện Lai Vung thành lập thêm 39 chi bộ trong trường học.
 • Nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng
 • 18/10/2013
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 - 2015), thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành) có nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng) trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 • Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
 • 04/10/2013
 • Trong nửa nhiệm kỳ qua, bám sát vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) đã lãnh đạo nhân dân địa phương vượt qua nhiều khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội.
 • Ban Tổ chức Thị ủy Sa Đéc tăng cường công tác tham mưu cấp ủy
 • 04/10/2013
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Ban Thường vụ Thị ủy Sa Đéc, trong quí III năm 2013, Ban Tổ chức Thị ủy đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hoàn chỉnh Quy hoạch (A2) nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 • Rèn luyện phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên
 • 04/10/2013
 • Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh đã tập trung lãnh đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
 • 30/09/2013
 • Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch và lãnh đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh thực hiện lồng ghép với các hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho hàng trăm lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Xem tin đã đăng theo ngày: