Đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Cập nhật ngày: 09/09/2022 19:01:42

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý thường xuyên rà soát, theo dõi khối lượng thuốc, vật tư y tế tồn kho tại các đơn vị; chủ động thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm, bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn