Ban Pháp chế khảo sát công tác tinh giản biên chế ngành giáo dục

Cập nhật ngày: 14/05/2020 14:49:35

Ngày 14/5, ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng Đoàn công tác của Ban Pháp chế đã đến khảo sát Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh.


Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gợi mở một số giải pháp cho Sở Giáo dục và Đào tạo

Giai đoạn 2015-2019, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan thực hiện sáp nhập 3 đơn vị, góp phần thu gọn, giảm đầu mối quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức cơ quan. Dự kiến thời gian tới sẽ điều chỉnh giảm từ 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ xuống còn 9 phòng và cơ cấu, điều chỉnh lại các chức danh công chức cho phù hợp. Đối với các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, Sở tiếp tục thực hiện theo định mức quy định tại Thông tư số 16 ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT.

Từ năm 2015 đến nay, Sở đã thực hiện tinh giản biên chế sự nghiệp 13 trường hợp. Riêng đối với biên chế hành chính, khi có công chức nghỉ hưu, thôi việc, Sở hạn chế việc tuyển mới, điều động từ nơi khác về thay thế nhằm từng bước giảm biên chế công chức theo lộ trình của tỉnh (đến nay đã giảm được 10% biên chế, đạt theo yêu cầu của tỉnh). Dự kiến năm 2021, Sở sẽ giải quyết cho nghỉ tinh giản khoảng 10 người (chiếm 0,3% so với năm 2015).

Hiện nay, số biên chế công chức Sở được tỉnh giao là 55, đã sử dụng 53; biên chế viên chức được giao là 3.313, đã sử dụng 3.098, chưa sử dụng 215. Năm học 2019-2020, Sở đang tổ chức tuyển dụng cho 2 trường THPT chuyên và năm học 2020-2021 sẽ tổ chức tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc còn lại.

Một số khó khăn, vướng mắc Sở GD&ĐT gặp phải trong thời gian qua là việc bố trí cán bộ quản lý từ đơn vị sáp nhập về đơn vị khác gặp khó khăn do số lượng cán bộ quản lý của các đơn vị khác đã đủ so với quy định. Theo Nghị định số 113 ngày 31/8/2018 của Chính phủ, khi cá nhân công chức, viên chức thực hiện tự nguyện tinh giản biên chế thì mới xem xét giải quyết nên đơn vị gặp khó khi cần giải quyết cho nghỉ đối với một số trường hợp... Qua đó, Sở GD&ĐT kiến nghị được chấp nhận cho phép một số đơn vị thừa cán bộ quản lý, giáo viên trong giai đoạn đầu mới sáp nhập, từng bước sẽ điều tiết cho các năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở một số giải pháp cho ngành GD&ĐT như thống nhất quan điểm nơi nào có học sinh phải có giáo viên giảng dạy, tuy nhiên Sở cần xem lại nhân sự các bộ phận gián tiếp, trực tiếp để sắp xếp thực hiện tinh giản biên chế phù hợp theo quy định. Hướng tới, ngành GD&ĐT cần tiến tới mục tiêu xã hội hóa giáo viên mầm non, tiến tới giáo viên THCS, THPT.

Ông Nguyễn Văn Thi – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn của Sở GD&ĐT trong công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Sở GD&ĐT quan tâm, chủ động thực hiện điều chỉnh, sắp xếp các phòng chuyên môn của Sở; sắp xếp lại các trường học gắn với nâng cao chất lượng. Trong đó, cần có phương án sắp xếp lại đội ngũ giáo viên cho hợp lý theo tinh thần tinh gọn tổ chức bộ máy , đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Đoàn ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Sở GD&ĐT để chuyển tỉnh xem xét.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn