Thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 15

Cập nhật ngày: 11/05/2020 17:00:17

Chiều  ngày 11/5, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp liên tịch với các ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 15 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm mới của kỳ họp thứ 15 sắp tới đó là sẽ thực hiện chủ trương “Họp không giấy”.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2020. Tại kỳ họp này sẽ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; ước thực hiện thu - chi ngân sách; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, xem xét thảo luận và thông qua 12 dự thảo Nghị quyết.

HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp trong thời gian từ ngày 20 - 29/5. Mỗi đại biểu tiếp xúc cử tri ít nhất là 3 điểm. Việc tiếp xúc cử tri phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan khẩn trương phối hợp trên tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nội dung báo cáo đúng thời gian kế hoạch để kỳ họp lần thứ 15 của HĐND tỉnh diễn ra chu đáo và thành công.

K.N

 

Gửi bình luận của bạn