Lấy ý kiến đóng góp dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Cập nhật ngày: 11/05/2020 16:37:14

ĐTO - Ngày 11/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 


Ông Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh gợi ý các vấn đề cần ý kiến đóng góp

Ông Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày 20/5, bế mạc vào ngày 19/6/2020. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/5 - 4/6/2020). Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 10/6 - 19/6/2020). Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận về 10 dự án Luật, 4 dự thảo Nghị quyết; xem xét, thông qua 3 dự thảo Nghị quyết; thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến về các dự án luật sẽ được cho ý kiến trong kỳ họp. Đối với dự án Luật Doanh nghiệp, có nhiều ý kiến về vấn đề kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Các đại biểu cho rằng đây là nhu cầu thiết yếu của xã hội phát triển. Tuy nhiên, phải có những quy định chặt chẽ, rõ ràng trong lĩnh vực kinh doanh này và có biện pháp quản lý tốt tránh để các doanh nghiệp lách luật, sử dụng các biện pháp kiểu “xã hội đen” để đòi nợ gây mất an ninh trật tự. Nhất là phải giám sát chặt, xử lý nghiêm những hành vi đòi nợ thuê phạm pháp.

Về dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong các điều, khoản của Luật còn chưa rõ ràng, thiếu cụ thể, chưa phân định rõ đâu là quyền của thanh niên, dẫn đến khó khăn trong áp dụng và hướng dẫn thực hiện.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Thông tư số 10 ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành định mức cho công việc vận chuyển vật tư, cấu kiện bằng đường bộ nhưng lại thiếu đường sông (khu vực Nam bộ nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng rất nhiều công trình, vật liệu phải vận chuyển đường sông) nên Bộ Xây dựng cần phải ban hành bổ sung.


Đại biểu đóng góp ý kiến về Luật Doanh nghiệp tại hội nghị

Ngoài ra, đại biểu còn đề nghị Chính phủ nên ban hành cơ chế, vận hành kết hợp giữa các ngành trong quản lý đất công để tận dụng nguồn tài sản công, thu ngân sách bởi hiện nay việc quản lý và sử dụng đất công đang gặp nhiều vướng mắc gây lãng phí. Đại biểu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy chuẩn nước thải vùng nuôi thủy sản thay cho quy chuẩn nước thải công nghiệp ban hành năm 2011 để giải quyết khó khăn cho các cơ sở, doanh nghiệp nuôi thủy sản.

Những ý kiến đóng góp của đại biểu được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp để có phát biểu, thảo luận trong kỳ họp Quốc hội tới.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn