Chuyện “nhiều sãi”

Cập nhật ngày: 22/10/2019 05:43:14

Dân gian ta có câu: “Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa” để chỉ ra một hiện tượng xã hội: đổ thừa, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

Ban đầu, một vài người đi đường tiện tay liệng ly nhựa, vỏ lon nước vào miếng đất trống ven đường. Sau đó là bọc rác, xác chuột chết... Khi nơi đây bốc mùi khó chịu, người dân chung quanh phản ánh với Tổ tự quản. Tổ cho rằng việc đó thuộc trách nhiệm của ấp, của xã, bởi tổ không có thẩm quyền. Ấp cũng nói không có thẩm quyền. Xã quyết rằng trách nhiệm trước hết của ấp, là nơi trực tiếp quản lý địa bàn. Ấp nói tổ là nơi gần dân nhất. Còn chi bộ cho rằng chỉ lãnh đạo, vận động nhân dân là nhiệm vụ của Mặt trận, đoàn thể. Mặt trận nói những người liệng rác là nông dân, vì vậy Hội Nông dân có trách nhiệm vận động. Hội Nông dân cho rằng đa số những người liệng rác là phụ nữ, Hội Phụ nữ phải trực tiếp tham gia. Hội Phụ nữ dẫn chứng: đoạn đường được cắm bảng Công trình thanh niên, vì vậy Đoàn thanh niên phải giải quyết. Công an thì cho rằng chỉ làm nhiệm vụ an ninh trật tự, chuyện liệng rác thuộc lĩnh vực văn hóa, môi trường. Cán bộ văn hóa trả lời chuyện đó thuộc về công tác tuyên truyền, vận động.

Ai cũng đều có lý cả.

Trong khi đó, bãi rác thành hình và ngày càng phình ra, gây ô nhiễm cả khu vực.

Khi dư luận lên tiếng, cấp trên kiểm tra, yêu cầu báo cáo vụ việc thì tất cả, từ xã đến tổ đều thống nhất: trách nhiệm là của những người dân thiếu ý thức. Tất nhiên thôi, bởi người dân là chủ và làm chủ.

Chỉ vài bọc rác ban đầu, do đùn đẩy trách nhiệm, thành bãi rác, chỉ là chuyện nhỏ nếu so với những chuyện như xây cất trái phép, tài sản công bị phù phép thành tư... Và khi vụ việc bị phát hiện, những người có trách nhiệm liên đới hoặc đổ thừa nhau, hoặc cấu kết nhau, để đối phó.

Từ đó cho thấy, nếu vẫn tiếp tục tình trạng nhiều người làm một việc, không phân định trách nhiệm rõ ràng, sẽ còn nhiều bãi rác hình thành như trên; câu “Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa” sẽ vẫn tồn tại trong dân gian.

Sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, phân định trách nhiệm rõ ràng, trước hết từ cơ sở, nhằm hướng tới mục tiêu khắc phục tồn tại đó.

Hữu Ý

Gửi bình luận của bạn