Huyện Tháp Mười có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Cập nhật ngày: 24/06/2020 06:15:24

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 (họp bất thường) thông qua các Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của huyện.


Ông Đinh Minh Dũng (thứ sáu từ bên phải)  trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện và bà Trần Thị Quý (thứ năm từ bên phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện. ẢNH: HOÀNG KHA

Theo đó, kỳ họp đã thông qua Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc miễn nhiệm 3 thành viên UBND huyện và bầu bổ sung 5 thành viên UBND huyện.

Kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đối với ông Đinh Minh Dũng; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nhị Văn Khải; thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với bà Trần Thị Quý - Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Đinh Minh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười để HĐND huyện xem xét bầu vào chức danh Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp tín nhiệm bầu đồng chí Trần Thị Quý vào chức danh Chủ tịch UBND huyện và bầu đồng chí Đinh Minh Dũng vào chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

NGUYỄN THU

Gửi bình luận của bạn