Không sáp nhập cơ sở giáo dục mần non với các cơ sở giáo dục phổ thông

Cập nhật ngày: 29/08/2018 15:22:22

ĐTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Theo đó, để khắc phục những hạn chế, tạo sự đồng thuận trong việc sắp xếp lại trường lớp, các địa phương cần thực hiện rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí số học sinh/lớp đúng quy định.

Việc sáp nhập các điểm trường, các trường có quy mô nhỏ phải được thực hiện theo nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh; bố trí, sắp xếp đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định… 

Không sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non với các cơ sở giáo dục phổ thông. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, cơ sở vật chất tại những điểm trường được chuyển đi đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiệu quả, tránh lãnh phí.

Về cơ chế, chính sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chính quyền các cấp ở địa phương cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp. Cụ thể, bố trí, sắp xếp và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý theo đúng quy định; hỗ trợ nhằm đảm bảo yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các điểm trường nơi chuyển đến; hỗ trợ việc đi lại của học sinh khi đến trường.

PV

Gửi bình luận của bạn