Năm học 2018 - 2019

Tiếp tục sử dụng phần mềm Vnedu và các chương trình phần mềm hỗ trợ giáo dục

Cập nhật ngày: 30/08/2018 05:55:01

ĐTO - Năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện, khai thác sử dụng phần mềm Vnedu và các chương trình phần mềm hỗ trợ giáo dục (GD).

Được biết, năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 40 trường THPT tham gia sử dụng phần mềm Vnedu, đạt 93,1%; 126 trường THCS đạt 89,36%; 40 trường Tiểu học đạt 12,7%. Phần mềm quản lý điều hành GD trực tuyến hỗ trợ các hoạt động: sổ liên lạc điện tử (nhắn tin điểm số, học lực, hạnh kiểm...), thống kê, phân tích số liệu, thực hiện số hóa hồ sơ quản lý GD; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, đạt hiệu quả cao, giảm bớt hồ sơ sổ sách cho giáo viên...

Từ những kết quả đạt được, năm học mới, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học THCS, THPT có trách nhiệm khai thác sử dụng phần mềm Vnedu nhập các thông tin có liên quan đến HS lên cơ sở dữ liệu tập trung của phần mềm, nhằm tạo một cơ sở dữ liệu thống nhất toàn ngành; phục vụ công tác khai thác, thống kê, phân tích số liệu; từ đó có những đề xuất hoạch định chiến lược phát triển GD phù hợp. Đối với các trường Tiểu học, Mầm non trong thời gian tới cần tích cực khai thác, sử dụng phần mềm Vnedu giám sát tình hình học tập của học sinh (HS), rèn luyện sức khỏe, chế độ dinh dưỡng...

Khuyến khích 100% các trường phổ thông tiếp tục vận động cha mẹ HS (với hình thức tự nguyện, xã hội hóa) tham gia dịch vụ Sổ liên lạc điện tử trên phần mềm Vnedu (chi phí là 60.000 đồng/HS/năm học) giúp cha mẹ HS nắm được kịp thời thông tin: học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, sự tiến bộ của HS... theo từng tháng, học kỳ và năm học.

Trường hợp cha mẹ HS không tham gia sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử trên phần mềm thì cuối mỗi tháng, học kỳ, năm học vẫn được Hiệu trưởng các trường phổ thông thông báo toàn bộ kết quả rèn luyện, học tập, điểm số chi tiết các môn học của HS thông qua website (nếu có) của trường phổ thông, cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chi tiết về thông tin: học lực, hạnh kiểm, điểm số các môn học cho cha mẹ HS theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, các trường phổ thông cần tăng cường thực hiện Tin học hóa các loại hồ sơ quản lý của trường học, hồ sơ chuyên môn của giáo viên khi khai thác sử dụng phần mềm Vnedu. Triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý văn phòng điện tử (VNPT-iOffice) từ Sở GD&ĐT đến trường THPT và các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT TP.Cao Lãnh.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn