Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 07/05/2020 05:51:42

ĐTO - Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.


Doanh nghiệp may mặc chịu ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19

Nhiều đối tượng được áp dụng theo Nghị định 41

Theo Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được áp dụng đến các nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN và tiền thuê đất. Theo đó, điều kiện hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế gồm: nhóm hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng; nhóm hoạt động kinh doanh trong ngành kinh doanh vận tải kho bãi, dịch vụ ăn uống, lưu trú, giáo dục đào tạo, y tế, hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; đại lý du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật, thể thao vui chơi, giải trí. Cùng với đó, các đối tượng thuộc nhóm hoạt động sản xuất sản phẩm hỗ trợ, cơ khí trọng điểm; DN nhỏ và siêu nhỏ cũng là đối tượng được áp dụng Nghị định.

Để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, DN, tổ chức hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn cần triển khai tự làm đơn (theo mẫu tại Nghị định số 41 quy định) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp 1 lần duy nhất cho các loại thuế, tiền thuê đất và cho các kỳ thuế được gia hạn theo Nghị định quy định (gửi đơn bằng giấy trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi điện tử qua hệ thống eTax của cơ quan thuế). Thời gian gửi đơn theo Nghị định 41 chậm nhất đến ngày 30/7/2020.

Ông Trần Văn Khoa - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Để hỗ trợ cho cộng đồng DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh, UBND tỉnh đã chuẩn bị rất sớm (ngay từ đầu tháng 3/2020) và chỉ đạo rất quyết liệt cho các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, chủ động đánh giá sự tác động và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã thành lập tổ rà soát, đánh giá và hỗ trợ do lãnh đạo Cục Thuế làm tổ trưởng; chỉ đạo ngay các Chi cục Thuế và các phòng chức năng rà soát, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền cho người nộp thuế biết và hỗ trợ khi Chính phủ ban hành Nghị định”.

Đến cuối tháng 4/2020, toàn tỉnh có tổng số 372 DN và 586 cá nhân, hộ gia đình kinh doanh gửi đơn xin gia hạn; tổng số thuế và tiền thuê đất gia hạn hơn 56 tỷ đồng (đối với số thuế gia hạn được tính theo từng kỳ kê khai tháng hoặc quý).


Các khu, điểm du lịch cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác quản lý thu thuế trong 4 tháng đầu năm gặp không ít khó khăn. Song, kết quả thu ngân sách nhà nước của toàn tỉnh thu vẫn đạt kết quả đáng khích lệ, trong đó tỷ lệ thu ngân sách đạt 38,9% dự toán năm 2020 và bằng 101,15% so với cùng kỳ năm 2019. Khi các DN có đi vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh ổn định thì sản phẩm sản xuất ra vẫn khó tiêu thụ như trước khi xảy ra dịch Covid-19, nhất là hàng hóa xuất khẩu giảm mạnh, tác động và làm khó khăn cho DN, tổ chức, hộ kinh doanh trong nước. Với bối cảnh như vậy, chi phí của DN tăng nhưng doanh thu giảm, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ... Theo đánh giá, từ nay đến cuối năm sẽ khó khăn trong việc huy động nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Trần Văn Khoa - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, ngành thuế tỉnh Đồng Tháp đã định hướng và đề ra một số giải pháp cơ bản cùng với các giải pháp chung nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020. Theo đó, đối với DN, tổ chức hộ gia đình, cá nhân, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ bằng công nghệ thông tin; tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, gia hạn đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, tiền thuê đất theo quy định. Toàn ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế; hoàn thuế kịp thời đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách thuế để giúp người nộp thuế biết và thực hiện đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong; kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng và giám sát công vụ đối với công chức thực thi nhiệm vụ, công vụ;...

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp cũng tiếp tục rà soát, nắm bắt và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; kịp thời phối hợp các ngành có liên quan đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là các DN bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 như: nông nghiệp, thủy sản, may mặc xuất khẩu... nhằm dần đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế qua công tác phân tích chuyên sâu trên ứng dụng quản lý rủi ro để tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành dự toán năm 2020.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn