Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực thương mại - dịch vụ tăng 9,94%

Cập nhật ngày: 10/06/2019 06:09:37

ĐTO - Theo Kế hoạch Phát triển ngành thương mại năm 2019 trên địa bàn tỉnh, vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực thương mại - dịch vụ tăng 9,94% so với năm 2018, đạt 21.300 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 96.900 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.250 triệu USD, tăng 4,11% so với năm 2018; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 420 triệu USD, tăng 4,65% so với năm 2018.


Hàng hóa  trên địa bàn tỉnh ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Tỉnh xây dựng 2 chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực gắn truy xuất nguồn gốc; xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động của Tổ Thông tin và phân tích thị trường nông sản; Tổ Tư vấn phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm.

Tổ chức khảo sát, xúc tiến thương mại nội địa tại các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, các tỉnh phía Bắc và các nước có tiềm năng xuất khẩu; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất của tỉnh với các các hệ thống phân phối lớn để tiêu thụ hàng hóa của tỉnh. Chủ động kết nối các DN trong và ngoài tỉnh với các HTX, nông dân nhằm đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ hàng hóa, nông sản của tỉnh.

Song song đó, tỉnh còn hỗ trợ các DN, HTX, cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; xây dựng và nhân rộng các cửa hàng nông sản an toàn, các cửa hàng tiện ích; xây dựng và triển khai thực hiện công tác bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn...

Y DU

Gửi bình luận của bạn