Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định

Cập nhật ngày: 20/11/2019 06:03:44

ĐTO - Sản xuất công nghiệp trong tháng 10 tăng trưởng ổn định với giá trị sản xuất ước đạt trên 5.700 tỷ đồng, tăng 3,12% so với tháng trước, tăng 8,53% so với cùng kỳ năm trước.

Các sản phẩm chủ yếu đều tăng trưởng so với tháng trước, cụ thể, cá phi lê đông lạnh tăng 6,80% so với tháng trước và tăng 8,10% so với cùng kỳ; áo quần các loại tăng 6,28% so với tháng trước và tăng 2,52% so với cùng kỳ; thức ăn thủy sản tăng 3,74% so với tháng trước và tăng 18,82% so với cùng kỳ; cát khai thác tăng 2,87% so với tháng trước và tăng 25,20% so với cùng kỳ; gạo xay xát lau bóng tăng 1,20% so với tháng trước và tăng 1,21% so với cùng kỳ...Tuy nhiên, có một số sản phẩm tăng trưởng so với tháng trước nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như miến, hủ tiếu, bánh tráng và các loại tương tự tăng 1,25% so với tháng trước, giảm 1,84% so với cùng kỳ; thuốc chứa penicillin hoặc kháng sinh khác dạng viên tăng 1,75% so với tháng trước nhưng giảm 22,31% so với cùng kỳ...

Đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp ước đạt trên 51.700 tỷ đồng, tăng 7,95% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 19,95%; ngành chế biến chế tạo tăng 7,90%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,45%... Trong 10 tháng qua, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính trong tháng 10 tăng 3,78% so với tháng trước, tăng 8,90% so với cùng kỳ 2018. Tính chung 10 tháng qua, chỉ số phát triển công nghiệp toàn tỉnh tăng 8,02%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Về chỉ số sử dụng lao động, trong 10 tháng qua, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước.

T.H

Gửi bình luận của bạn