Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Cập nhật ngày: 02/06/2020 09:24:53

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án có vốn lớn, dự án trọng điểm. Đồng thời thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán; xử lý nghiêm và xem xét, thay thế các nhà thầu yếu kém, vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.  Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ; kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án; đề xuất UBND tỉnh phương án cắt, giảm, điều chuyển vốn để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% tính đến hết ngày 30/9/2020. Ngoài ra, phân loại các đơn vị thực hiện chưa tốt nhiệm vụ chủ đầu tư, tham mưu UBND tỉnh không giao nhiệm vụ chủ đầu tư trong thời gian tới hoặc thay đổi ngay chủ đầu tư để bảo đảm thực hiện các công trình, dự án đúng tiến độ.

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn