Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Châu Thành, TP.Sa Đéc

Cập nhật ngày: 26/05/2020 20:13:23

ĐTO - Sáng ngày 26/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC của huyện Châu Thành.


Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu thành

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai CCHC tại xã An Khánh, Thị trấn Cái Tàu Hạ và các cơ quan chuyên môn liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của huyện. Kết quả cho thấy, đa số các loại thủ tục, hồ sơ được 2 cấp xã, huyện giải quyết đúng quy định; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì nề nếp.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao và đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Địa phương quan tâm xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ giải quyết TTHC cho người dân, cũng như quan tâm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các loại thủ tục, giấy tờ.

Bên cạnh đó, công tác CCHC của địa phương còn một số hạn chế như:  nhiều hồ sơ giải quyết TTHC còn bị trễ hẹn trên phần mềm; việc thực hiện ký số văn bản điện tử chưa đảm bảo theo quy định.

Đoàn kiểm tra đề nghị, thời gian tới, UBND huyện Châu Thành thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 2 cấp huyện và xã, trang thông tin điện tử của cấp huyện; tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kiểm tra thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức tham gia quá trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử để tránh trường hợp hồ sơ bị trễ hẹn trên phần mềm.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã đến làm việc với UBND TP.Sa Đéc.


Đoàn kiểm tra làm việc với UBND TP.Sa Đéc về công tác triển khai thực hiện CCHC tại TP.Sa Đéc

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, UBND TP.Sa Đéc làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp với Trung tâm Tin học thành phố xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm niêm yết TTHC. Qua đó, góp phần đảm bảo TTHC được niêm yết thuận tiện, dễ nhìn, dễ tra cứu thông tin cho người dân và doanh nghiệp. TP.Sa Đéc đã quan tâm chỉ đạo nhiều giải pháp xây dựng chính quyền thân thiện; nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan; …

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP.Sa Đéc vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn hạn chế, tình trạng hồ sơ trễ hạn trên phần mềm còn nhiều.

Ông Trần Minh Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND TP.Sa Đéc tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác CCHC; kiểm tra CCHC tại các xã, phường để kịp thời giúp địa phương sửa chữa, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Song song đó, tăng cường tuyên truyền triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

K.N

Gửi bình luận của bạn