Sẽ làm rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra việc khai thác cát, sỏi trái phép

Cập nhật ngày: 04/12/2018 06:37:29

ĐTO - Cử tri tỉnh Đồng Tháp có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ chấm dứt tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép.


Việc khai thác cát sẽ có quy định mới quản lý chặt chẽ các giai đoạn từ lập quy hoạch đến khai thác

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời vấn đề trên như sau:

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN&MT đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế quản lý khoáng sản từ công tác cấp phép đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản nói chung, cát, sỏi nói riêng.

Bộ TN&MT cũng đã chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, nhất là hoạt động khai thác cát trái phép. Nhiều địa phương đã xây dựng quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi, lòng sông.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, Bộ phối hợp với địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản. Cụ thể đã thực hiện trên 3.000 cuộc kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý hơn 2.000 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép, xử phạt vi phạm hành chính hơn 40 tỷ đồng.

Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông trình Chính phủ năm 2018. Theo đó, Bộ TN&MT đề xuất Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của UBND các cấp, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; quy định chặt chẽ, thống nhất từ giai đoạn lập quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác cho đến công tác quản lý bến bãi, vận chuyển, mua bán cát, sỏi lòng sông.

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành nghị định này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong năm 2018, các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.

Ngoài ra, ngày 18/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76 về công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, ven biển tại những khu vực có nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai. Đồng thời chỉ đạo Bộ Công an tập trung xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi và lập bến bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi sông.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn