Triển khai các văn bản mới

Cập nhật ngày: 21/10/2019 05:25:34

ĐTO - Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và Nghị định số 55 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Theo đó, Quốc hội đã thông qua 7 luật gồm: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong đó, đáng chú là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực vào ngày 1/1/2020. Luật này quy định các địa điểm không được uống rượu, bia gồm: cơ sở y tế; cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; cơ sở bảo trợ xã hội; nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia; các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn