Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quy hoạch

Cập nhật ngày: 15/07/2019 20:10:07

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch vào ngày 15/7.


Các đại biểu dự hội nghị t
rực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. UBND cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Đồng thời, Bộ đã nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, hiện nay một số địa phương xây dựng xong và đang trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tính đến nay, có 2 bộ ban hành quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm và 17 địa phương quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đang thực hiện lập mới quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai Luật Quy hoạch. UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT nghiên cứu và tham mưu các bước lập mới quy hoạch tỉnh theo quy định sau khi các văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch của bộ, ngành được ban hành. Tuy nhiên, việc lập các quy hoạch theo cách tiếp cận mới, phương pháp mới chưa có quy hoạch nào làm chuẩn, dẫn tới việc triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh theo hướng tích hợp còn nhiều khó khăn, lúng túng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, Luật Quy hoạch là công cụ rất quan trọng, giúp Chính phủ, bộ, ngành và địa phương đề ra định hướng, mục tiêu chiến lược, xác định các động lực, không gian phát triển của mỗi ngành, địa phương và cả quốc gia, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì thành lập các tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ vốn cho công tác lập quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quy hoạch, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn