Số: 152/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 21/09/2018 17:38:44

Đấu giá cho thuê Ki ốt tại chợ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2018, gồm:

1. Dãy Ki ốt cải tạo:

* Ki ốt số 01. Diện tích 13,6 m2; Giá khởi điểm: 57.000.000đ/5 năm

* Ki ốt số 02, 03. Diện tích 13,6 m2 /Ki ốt; Giá khởi điểm: 50.000.000đ/Ki ốt/5 năm

2. Dãy Ki ốt tiền chế: Ki ốt số 01, 02, 03, 05. Diện tích 9,0 m2 /Ki ốt

 Giá khởi điểm: 3.285.000đ/Ki ốt/năm

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 05 năm đối với dãy cải tạo và 01 năm đối với dãy tiền chế.

- Nộp tiền 01 lần cho cả thời gian thuê.

Thời gian thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 21/9/2018 đến 15 giờ ngày 02/10/2018.

- Tiền đặt trước: 15% Giá khởi điểm.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 02, 03 và đến 15 giờ ngày 04/10/2018.

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 05/10/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Tân Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Tân Bình, Điện thoại: 0277 3626 124.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn