Số: 167/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 17/10/2019 09:04:39

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ An Phú Thuận năm 2020, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 219.000.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/10/2019 đến 15 giờ ngày 29/10/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 29, 30 và đến 15 giờ ngày 31/10/2019.

- Tiền bán hồ sơ:  200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 01/11/2019, tại Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận. Điện thoại: 0277 3616 180 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn