Số: 226 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 11/12/2019 15:08:01

Đấu giá QSDĐ các Cụm, tuyến dân cư trên địa bàn thị xã Hồng Ngự

1. CDC Bình Hưng, phường An Thạnh:

Nền số 08 lô D2. Giá khởi điểm: 2.936.000.000 đồng.

2. CDC An Thành (quỹ đất), phường An Thạnh:

Nền số 12, 13, 14 lô C (nền số 13, 14 chỉ giao đất đến vị trí chân taly).

 Giá khởi điểm: 658.000.000 đồng/nền.

3. Chỉnh trang đô thị Khu 1, khóm 1, phường An Thạnh:

- Nền số 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lô A.

- Nền số 12, 13, 14, 15, 19, 20 lô B.

 Giá khởi điểm: 142.000.000 đồng/nền.

* Thời gian bán, nhận hồ sơ và xem tài sản từ ngày: 06/12/2019 đến 15 giờ ngày 23/12/2019.

* Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 23, 24/12/2019 đến 15 giờ ngày 25/12/2019.

* Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

* Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 26/12/2019 tại Hội trường UBND tx Hồng Ngự.

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

 Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự (trong giờ hành chính).

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 - 02773854517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 377 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn