Số: 40/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/03/2020 10:24:32

* Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc:

Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Văn Tùng. Tọa lạc phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. (Thuế theo luật).

Thửa 244, diện tích 149m2 (ODT). Giá khởi điểm: 1.192.000.000đ.

Thửa 245, diện tích 148,5m2 (ODT). Giá khởi điểm: 1.188.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/3/2020 đến 15 giờ ngày 07/4/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 07, 08 và đến 15 giờ ngày 09/4/2020.

- Tiền mua hồ sơ:  Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 14/4/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại:  0277. 3854517

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn