Số: 29/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 04/03/2020 11:59:58

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung:

Quyền sử dụng đất diện tích 7.162,7m2(SKC) + 57,3m2(CLN). Tọa lạc: xã Tân Thành, huyện Lai Vung + Quyền sở hữu công trình: Nhà máy sản xuất bột mỡ cá của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Bột mỡ cá Ngọc Anh. Chi tiết tài sản theo các biên bản kê biên và chứng thư thẩm định giá số: 11.4-7/2019/CT-VAE + 11.4-8/2019/CT-VAE ngày 07/11/2019 của Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản VN.

- Máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất + Cây trồng. Giá khởi điểm: 5.215.014.123đ.

- Quyền sử dụng đất + Công trình xây dựng trên đất + Máy móc thiết bị. Giá khởi điểm: 17.400.314.515đ.

(Bán gộp chung 02 tài sản trên-Thuế theo luật). Tổng giá khởi điểm: 22.615.328.638đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:

Tài sản đứng tên ông Nguyễn Quang Trung và bà Ngô Thị Nguyệt. Tọa lạc: ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. Gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 300m2(ONT) + 1.560m2(CLN) + Quyền sở hữu nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng - diện tích sàn 184,48m2+ Công trình xây dựng trên đất (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 958.202.862đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 04/3/2020 đến 15 giờ ngày 20/3/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 20, 23 và đến 15 giờ ngày 24/3/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 25/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản. 

Gửi bình luận của bạn