Số: 08/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 15/01/2020 15:47:37

* Trung tâm Dịch vụ tài chính:

Quyền sử dụng đất diện tích 48,8m2 (ODT), thuộc thửa đất số 309, tờ bản đồ số 4 + Công trình xây dựng. Tọa lạc tại phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 7.003.368.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/01/2020 đến 15 giờ ngày 11/02/2020.

- Xem tài sản: Ngày 03, 04/02/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào ngày 11, 12 và đến 15 giờ ngày 13/02/2020 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 14/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; stp.dongthap.gov.vn / Trang chủ/ Thông báo bán đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn