Số: 241 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/12/2019 09:45:44

Quyền khai thác dịch vụ Căn tin Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 01 năm, từ 10/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020). Giá khởi điểm: 100.000.000đ/ năm tài chính.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ Căn tin:

- Người trúng đấu giá trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá thành phải phải nộp 100% số tiền trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/12/2019 đến 16 giờ ngày 03/01/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào ngày 03, 06 và đến 16 giờ ngày 07/01/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/01/2020, tại Trường Tiểu học Trần Phú.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại nơi có tài sản đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 3852 059. Trường Tiểu học Trấn Phú, điện thoại: 0277 3830 854 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn