Số: 232/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/12/2019 11:34:11

* Đấu giá cho thuê quỹ đất công ích năm 2019-2020. Tổng diện tích 106.914,9m2 Đất trồng cây hàng năm khác. Tờ bản đồ số 23, gồm các thửa đất: 308, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, và 438, tọa lạc tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

 Giá khởi điểm: 600.000đ/1.000m2/năm.

* Hình thức thuê:

Thời gian thuê: 01 (một ) năm; Nộp tiền thuê đất trúng đấu giá theo quy định.              - Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 13/12/2019 đến 15 giờ ngày 07/01/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 07, 08 và đến 15 giờ ngày 09/01/2020.

- Tiền bán hồ sơ: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 10/01/2020, tại UBND xã Long Khánh A

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại UBND xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059. Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A. Điện thoại: 0277 3590 013 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn