Số: 234 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/12/2019 11:33:44

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền khai thác diện tích bán hàng chợi Giồng Găng xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. Giá khởi điểm: 150.000.000đ/năm.

* Thời gian khai thác: 01 (một năm), kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

* Người trúng đấu giá: phải Nộp 50% số tiền trúng đấu giá chợ ngay trong ngày ký Biên bản trúng đấu, số tiền 50% còn lại phải nộp tiếp trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá thành.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 13/12/2019 đến 16 giờ ngày 20/12/2019.

- Nhận tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm của tài sản vào các ngày 20, 23 và đến 16 giờ ngày 24/12/2019 tại Uỷ ban nhân dân xã Tân Phước.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ;

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 25/12/2019 tại UBND xã Tân Phước.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Người tham gia đấu giá, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3854517, 0277 3852 059; UBND xã Tân Phước, Điện thoại: 0277 3525.043 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn