Số: 255 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 03/01/2020 13:35:54

Quyền khai thác cơ sở Đò, diện tích bán hàng Chợ của xã Tân Phước, huyện Tân Hồng.

* Danh mục cơ sở đò: Giồng Găng - Kho Lúa.      Giá khởi điểm: 12.000.000đ/năm.

* Diện tích bán hàng chợ: Giồng Găng.                Giá khởi điểm: 150.000.000đ/năm.

- Thời gian khai thác: 01 (một năm), kể từ ngày nhận, bàn giao Đò; diện tích bán hàng Chợ đến hết ngày 31/12/2020.

- Người trúng đấu giá: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá thành phải Nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 06, 07 và 16 giờ ngày 08 /01/2020.

- Nhận tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm vào ngày 06, 07 và đến 16 giờ ngày 08/01/2020. Tiền mua hồ sơ: Đò: 50.000đ/hồ sơ; Chợ: 200.000đ/hồ sơ;                             

- Thời gian tổ chức cuộc  đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 09/01/2020 tại UBND xã Tân Phước.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3854517; 0277 3852059 hoặc UBND xã Tân Phước, Điện thoại: 0277 3525.043 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn