Số: 252/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 03/01/2020 13:36:37

* Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc:

Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Ngói và bà Trần Thị Ngọc Dung. Tọa lạc khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tổng diện tích như sau: 1.138,1m2(SKC); 1.673,8m2(CLN); 98,4m2(ODT) + Quyền sở hữu công trình xây dựng cấp 4: Nhà bán hàng 122,5m2, nhà chứa nhớt 34,8m2, bồn lường 23,9m2 + Công trình xây dựng trên đất. (Thuế theo qui định pháp luật). Giá khởi điểm: 16.224.613.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/01/2020 đến 15 giờ ngày 30/01/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 30, 31/01/2020 và đến 15 giờ ngày 03/02/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 06/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; stp.dongthap.gov.vn / Trang chủ/ Thông báo bán đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn