Số: 09/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 15/01/2020 15:47:20

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung:

Quyền sử dụng đất diện tích 7.162,7m2(SKC) + 57,3m2(CLN). Tọa lạc: xã Tân Thành, huyện Lai Vung + Quyền sở hữu công trình: Nhà máy sản xuất bột mỡ cá của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Bột mỡ cá Ngọc Anh. Chi tiết tài sản theo các biên bản kê biên và chứng thư thẩm định giá số: 11.4-7/2019/CT-VAE + 11.4-8/2019/CT-VAE ngày 07/11/2019 của Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản VN.

- Máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất + Cây trồng. Giá khởi điểm: 5.730.784.750đ.

- Quyền sử dụng đất + Công trình xây dựng trên đất + Máy móc thiết bị. Giá khởi điểm: 18.605.524.741đ.

(Bán gộp chung 02 tài sản trên - Thuế theo luật). Tổng giá khởi điểm: 24.336.309.491đ

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/01/2020 đến 15 giờ ngày 10/02/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung vào ngày 10, 11 và đến 15 giờ ngày 12/02/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 13/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn