Số: 38/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 23/03/2020 08:53:21

Đấu giá cho thuê QSDĐ và tài sản xác lập sở hữu toàn dân (Nhà máy Nước mặt Đông Bình) tại ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 18.099,1m2, Thửa 3065, TBĐ 19; Mục đích sử dụng: đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; Thời gian thuê 50 năm; Trả tiền thuê đất hàng năm. Giá khởi điểm: 12.543 đồng/m2/năm

2. Tài sản cố định (chi tiết theo Danh mục tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, ban hành kèm theo quyết định 1632/QĐ-UBND-HC ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp). Giá khởi điểm: 20.182.700.730 đồng

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

* Người tham gia đấu giá hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước sạch với thời gian tối thiểu 03 năm tính từ thời điểm tham gia đấu giá.

* Về năng lực tài chính: Doanh thu thuần lĩnh vực sản xuất nước sạch bình quân trong 03 năm 2017, 2018, 2019: tối thiểu 01 tỷ đồng/năm; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm 2017, 2018, 2019 không bị lỗ; Vốn góp của chủ sở hữu (MS 411 Bảng cân đối kế toán) ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tối thiểu 05 tỷ đồng; Người tham gia đấu giá gửi kèm Báo cáo tài chính 03 năm 2017, 2018, 2019 đã được kiểm toán độc lập (nếu thuộc đối tượng phải kiểm toán Báo cáo tài chính); Trường hợp Báo cáo tài chính năm 2019 chưa có kết quả kiểm toán độc lập thì phải có xác nhận của cơ quan thuế.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 23/3/2020 đến 15 giờ ngày 13/4/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 2.600.000.000đ vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 13, 14 và đến 15 giờ ngày 15/4/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 3.500.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 16/4/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517; Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 308 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn