Số: 82/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 19/06/2020 10:09:45

Đấu giá QSDĐ (ONT) đối với Dự án Mở rộng chợ Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Thửa 231. TBĐ 137. Diện tích: 119,4m2; Giá khởi điểm: 1.484.500.200đ

Thửa 09. TBĐ 139. Diện tích: 80,2m2; Giá khởi điểm: 997.126.600đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 19/6/2020 đến 15 giờ ngày 13/7/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 13, 14 và đến 15 giờ ngày 15/7/2020.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 16/7/2020, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn