Số: 59 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 05/05/2020 09:01:28

1. Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin tại Trường Tiểu học Tân Long, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, năm 2020-2022 (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng, nộp đủ tiền đến hết 31/12/2022). Giá khởi điểm: 100.000.000đ

2. Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin tại Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, năm 2020-2022 (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng, nộp đủ tiền đến hết 31/12/2022). Giá khởi điểm: 300.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ Căn tin:

Người trúng đấu giá nộp 50% số tiền sau 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, nộp 50% còn lại trong tháng 9/2021, đồng thời Người trúng đấu giá phải hoàn trả lại chi phí xây dựng căn tin cho người khai thác năm trước là: 34.000.000 đ (đối với Trường Tiểu học Tân Long) và 20.000.000 đ (đối với Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu)

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 29/4/2020 đến 15 giờ ngày 18/5/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 18/5/2020, 19/5/2020 và đến 15 giờ ngày 20/5/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: + 09 giờ ngày 21/5/2020, tại Trường Trường Tiểu học Tân Long.

+ 14 giờ ngày 21/5/2020, tại Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại nơi có tài sản đấu giá

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường Tiểu học Tân Long. Điện thoại: 0277 3861 402; Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu. Điện thoại: 0277 3761 061 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn