Số: 44/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 25/03/2020 10:15:21

Đấu giá Quyền khai thác Căn tin, Nhà giữ xe tại các điểm Trường trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022). Cụ thể:

1. Trường Trung học cơ sở An Thạnh:

- Căn tin (cơ sở vật chất của nhà trường); Giá khởi điểm: 689.700.000đ

- Nhà giữ xe (cơ sở vật chất của nhà trường); Giá khởi điểm: 159.900.000đ

2. Trường Trung học cơ sở Tân Hội:

Căn tin (người trúng đấu giá tự xây dựng cơ sở vật chất); Giá khởi điểm: 84.300.000đ

3. Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh:

- Căn tin (người trúng đấu giá tự xây dựng cơ sở vật chất); Giá khởi điểm: 58.500.000đ

- Nhà giữ xe (cơ sở vật chất của nhà trường); Giá khởi điểm: 71.499.000đ

4. Trường Tiểu học - Trung học cơ sở An Lạc:

Căn tin (người trúng đấu giá tự xây dựng cơ sở vật chất); Giá khởi điểm: 210.000.000đ

5. Trường Tiểu học - Trung học cơ sở An Lộc (điểm THCS):

- Căn tin (người trúng đấu giá tự xây dựng cơ sở vật chất); Giá khởi điểm: 120.000.000đ

- Nhà giữ xe (cơ sở vật chất của nhà trường), Giá khởi điểm: 9.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác Căn tin, Nhà giữ xe:

+ Đối với những Căn tin, người trúng đấu giá tự xây dựng cơ sở vật chất thì phải thực hiện theo Phương án của nhà trường và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

+ Người trúng đấu giá nộp 40% số tiền sau 10 ngày kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, nộp 30% trong tháng 01/2021 và nộp 30% còn lại trong tháng 01/2022

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 25/3/2020 đến 15 giờ ngày 09/4/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 09, 10 và đến 15 giờ ngày 13/4/2020.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Hồng Ngự.

+ 08 giờ ngày 14/4/2020 (Các trường THCS An Thạnh, Tân Hội, Bình Thạnh)

+ 13 giờ ngày 14/4/2020 (Các trường TH -THCS An Lạc, An Lộc)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại các Trường

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THCS An Thạnh. Điện thoại: 0277 3838 989; Trường THCS Tân Hội. Điện thoại: 0277 3560 327; Trường THCS Bình Thạnh. Điện thoại: 0277 3838 537; Trường TH-THCS An Lạc. Điện thoại: 0277 3585 330; Trường TH-THCS An Lộc. Điện thoại: 0277 3837 800 (trong giờ hành chính)

Gửi bình luận của bạn