Số: 53/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/04/2020 08:59:16

Đấu giá cho thuê QSDĐ trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

* Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 9.037,3m2, Thửa 49, TBĐ 77 (Lô G1 khu Thương mại-Dịch vụ) thuộc khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 2), Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích sử dụng: Đất Thương mại-Dịch vụ; Thời gian thuê 50 năm (Thời gian thuê đất ổn định theo quy định); Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giá khởi điểm: 195.312.250.000 đồng.

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá

Đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai; theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các quy định khác có liên quan.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/4/2020 đến 15 giờ ngày 12/5/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 05% theo giá khởi điểm vào các ngày 12; 13 và đến 15 giờ ngày 14/5/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 3.000.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 15/5/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 377 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn