Số: 90/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 7 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 08/07/2020 14:26:41

1. Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Tân Phú Trung (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), năm học 2020-2021; 2021-2022 và 2022-2023 (Thời gian khai thác kể từ ngày 01/8/2020 đến hết 31/7/2023), gồm:

- Căn tin: (DT: 120m2); Giá khởi điểm: 70.000.000đ/năm học

- Nhà giữ xe: (DT: 384m2); Giá khởi điểm: 16.200.000đ/năm học

- Quầy photocopy: (DT: 20m2); Giá khởi điểm: 16.650.000đ/năm học

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 56/PA-THPTTPT ngày 30/6/2020 2020 của Trường THPT Tân Phú Trung.

2. Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 1 (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), năm học 2020-2021 và 2021-2022 (Thời gian khai thác kể từ ngày 15/8/2020 đến hết 31/7/2022), gồm:

- Căn tin: (DT: 273m2); Giá khởi điểm: 146.000.000đ/năm học

- Nhà giữ xe: (DT: 805m2); Giá khởi điểm: 160.000.000đ/năm học

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 60/PA-THPTLVg1 ngày 06/7/2020 của Trường THPT Lai Vung 1.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/7/2020 đến 15 giờ ngày 23/7/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 27/7/2020.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 28/7/2020 tại Trường THPT Tân Phú Trung; 14 giờ ngày 28/7/2020 tại Trường THPT Lai Vung 1.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại nơi có tài sản đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Tân Phú Trung. Điện thoại: 0277 3620 111; Trường THPT Lai Vung 1. Điện thoại: 0277 3848 270 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn