Số: 02/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 11/01/2021 08:52:48

* Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc:

1/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Văn Tùng. Tọa lạc phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. (Thuế theo luật):

- Thửa 244, diện tích 149m2 (ODT). Giá khởi điểm: 743.846.290đ.

- Thửa 245, diện tích 148,5m2 (ODT). Giá khởi điểm: 741.350.149đ.

2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Văn Út và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích: Thửa 1309 diện tích 3.399,9m2 (LUC) + Thửa 1311 diện tích 215,4m2 (CLN). Tọa lạc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 1.054.434.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 11/01/2021 đến 15 giờ ngày 28/01/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 28, 29/01 và đến 15 giờ ngày 01/02/2021.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 04/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn