Nghiệm thu đề tài lịch sử truyền thống cách mạng xã Trường Xuân

Cập nhật ngày: 28/09/2018 04:44:10

Tập lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười), giai đoạn 1930-2015 gồm 5 Chương: Khái quát về đặc điểm tự nhiên - xã hội; Lịch sử truyền thống đấu tranh của xã giai đoạn 1930-1945; Chi bộ xã Trường Xuân lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai giai đoạn 1954-1975; Trong công cuộc đổi mới 1975-2015.

Ngoài ra, còn có ảnh Bí thư Đảng ủy xã qua các thời kỳ, danh sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Ban chấp hành qua các nhiệm kỳ.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao kết quả Đề tài; đề nghị tổ biên soạn cần chỉnh sửa các địa danh phù hợp từng thời gian, nhân vật sự kiện cần sưu tầm đầy đủ, tránh bỏ sót;...

Tập lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng xã Trường Xuân là nguồn tư liệu giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy và phát huy niềm tự hào về quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Thúy Ly

 

Gửi bình luận của bạn