Bế mạc Hội nghị tập huấn “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”

Cập nhật ngày: 22/09/2018 12:08:58

Sáng 22/9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”, dành cho cán bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản và truyền thông các địa phương, đơn vị khu vực phía nam. Qua ba ngày học tập, phần lớn học viên khẳng định, nội dung các bài giảng đã gắn được những vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội và đời sống văn học, nghệ thuật.


Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Hội nghị tập huấn lần này có 205 học viên tham dự, trong đó có 58 học viên trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên, còn lại phần lớn đều có trình độ đại học. Qua trao đổi, thăm dò ý kiến và kết quả bài thu hoạch, nhiều học viên cho rằng, cách truyền đạt của giảng viên dễ hiểu, có tính thuyết phục cao; đồng thời, đề nghị Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư cần duy trì tổ chức hội nghị tập huấn hằng năm, có thể dài ngày hơn và thêm các chuyên đề về các lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tổ chức cho từng địa phương, hoặc từng cụm tỉnh, thành phố để tạo cơ hội cho nhiều đối tượng được tham dự.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên và kết quả bài thu hoạch, phần lớn thể hiện sâu sắc các nội dung quan điểm về văn hóa, văn nghệ của Đảng, của Mác, Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; một số bài viết thể hiện tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ đối với thực tế hoạt động văn học, nghệ thuật cả nước và địa phương.

Qua ba ngày diễn ra hội nghị, các học viên đã được các giảng viên gồm các GS, PGS, TS, các nhà lãnh đạo, quản lý truyền đạt thông tin qua các chuyên đề: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; quan điểm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay. Qua đó, giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật nói chung và tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 202 học viên hoàn thành tốt nội dung chương trình tập huấn.

MAI VĂN BẢO (NDĐT)

Gửi bình luận của bạn