Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2020

Cập nhật ngày: 05/08/2020 06:08:51

ĐTO - Vừa qua, tại xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Huyện đoàn Lấp Vò tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân hanh năm 2020 với các hoạt động như: lắp đặt bảng tuyên tuyên thực hiện cụm, tuyến dân cư xanh, an toàn; trang trí sân chơi miễn phí cho thiếu nhi, bổ sung một số trò chơi và duy tu, bảo dưỡng các trò chơi đã xuống cấp; thực hiện mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, thu gom rác thải, trang trí vườn hoa bằng vỏ xe, trồng hoa và cây xanh; ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, tham gia vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.


Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường tại xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

Chiến dịch nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần xây dựng xây dựng quê hương Lấp Vò ngày càng giàu mạnh và văn minh.

T.NG

Gửi bình luận của bạn