Đẩy mạnh hoạt động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

Cập nhật ngày: 16/05/2020 03:59:47

ĐTO - Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới cũng như trong nước diễn biến ngày càng phức tạp với những yếu tố cực đoan, khó lường gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Thiên tai đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn và phát triển bền vững của đất nước, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với sự cực đoan của thiên tai, việc sử dụng nguồn nước ngày càng lớn tại các quốc gia thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Kông; vấn đề đất bị nhiễm mặn, khô hạn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã đặt ra thách thức lớn cũng như nhiệm vụ hết sức nặng nề cho công tác phòng, chống thiên tai (PCTT). Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu – PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2020 với chủ đề “Phòng, chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”.

Thời gian hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2020 từ ngày 15/5 - 22/5/2020. Các nội dung hưởng ứng gồm: tổ chức thông tin, truyền thông thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí... tổ chức chiếu phim về PCTT, treo pa-nô, hình ảnh, băng-rôn với các nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT và Ngày truyền thống PCTT (22/5); xây dựng và kiện toàn đội xung kích PCTT cấp xã; rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai... phổ biến tuyên truyền tới cán bộ, người lao động về: Tuần lễ Quốc gia PCTT 2020, Thư của Chủ tịch nước, lực lượng xung kích PCTT cấp xã và công tác PCTT năm 2020. Tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng, kiện toàn đội xung kích PCTT cấp xã. Các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng các phong trào PCTT, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng về công tác PCTT.

Thông qua việc thực hiện Tuần lễ Quốc gia PCTT năm nay, sẽ góp phần nâng cao hơn nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội về công tác PCTT, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực PCTT của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về PCTT đến cộng đồng xã hội.

Đ.D

Gửi bình luận của bạn