Lai Vung

Kiểm tra lắp đặt biển báo tải trọng đường và cầu các tuyến đường

Cập nhật ngày: 05/06/2019 05:27:09

ĐTO - Nhằm đảm bảo an toàn các công trình giao thông trên địa bàn huyện được sử dụng lâu dài từ nguồn vốn của Nhà nước, các mạnh thường quân và của nhân dân đóng góp xây dựng, UBND huyện Lai Vung giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện việc rà soát, kiểm tra lắp đặt biển báo tải trọng đường và cầu trên các tuyến đường huyện lộ.


Cầu Út Mai nối liền 2 xã Định Hòa - Long Thắng do Nhà nước, các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp xây dựng
vừa được đưa vào sử dụng

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc rà soát, kiểm tra lắp đặt biển báo tải trọng đường và cầu trên các tuyến đường liên ấp, liên xã do địa phương quản lý.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lắp đặt các biển báo tải trọng cầu và đường đúng theo quy định.

Thời gian triển khai, thực hiện kiểm tra và lắp đặt từ nay đến ngày 3/7/2019.

Trường hợp đơn vị nào không triển khai thực hiện, nếu có xảy ra sự cố thì thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn