Nâng cao năng lực cán bộ tham gia thực hiện dự án của Chương trình 135

Cập nhật ngày: 29/05/2019 05:35:25

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa phối hợp Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2) tổ chức lớp hướng dẫn các hoạt động truyền thông về giảm nghèo và kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của người dân và cộng đồng cho cán bộ cơ sở các xã Chương trình 135 (chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn).


ThS. Phạm Thanh Hải, Phó trưởng Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, tổ chức các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo

Lớp học có 150 học viên là cán bộ giảm nghèo, cán bộ phụ trách Chương trình 135 xã; trưởng ấp, chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Bí thư chi đoàn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân ấp của các xã thuộc Chương trình 135 của tỉnh.

Học viên được các giảng viên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia thực hiện các dự án của Chương trình 135 như: xây dựng, tổ chức các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo; tổ chức phổ biến cho hộ nghèo về chính sách giảm nghèo, kinh nghiệm, gương điển hình về giảm nghèo; kỹ năng huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng vào dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn;...

Đồng Tháp hiện có 8 xã Chương trình 135: Tân Hộ Cơ, Bình Phú (huyện Tân Hồng), Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự), Tân Hội, Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự). Khóa tập huấn nhằm giúp các địa phương vận dụng các cơ chế, chính sách của Chương trình xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, dự án đặc thù tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bằng nguồn lực của địa phương và nguồn lực lồng ghép.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn