Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 08/09/2023 12:19:41

ĐTO - Ngày 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhât Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ. Phiên họp được trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Đồng Tháp, có ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh.


Đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu Đồng Tháp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng Tổ công tác. 4 Tổ phó là: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ phó thường trực; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Bộ Công an là Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thành viên Tổ công tác là thứ trưởng các Bộ và Văn phòng Chính phủ là Ủy viên thường trực.

Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Đồng thời chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu nhiều ý kiến thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc những tháng cuối năm 2023…


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận Phiên họp trực tuyến

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng tình đối với các ý kiến thảo luận của các đại biểu và biểu dương những kết quả các bộ, ngành và các địa phương đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nêu cao vai trò người đứng đầu, không thực hiện cắt giảm TTHC một cách máy móc, thực hiện phân cấp mạnh mẽ hơn nữa để công tác cải cách TTHC đạt được kết quả tốt hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC…

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn