TP Cao Lãnh xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân

Cập nhật ngày: 31/10/2023 05:38:03

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231031053848DT2-5.mp3

 

ĐTO - Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn TP Cao Lãnh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, một số nhiệm vụ đặt ra đã hoàn thành chỉ tiêu, đem lại nhiều lợi ích cho công dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền.


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Cao Lãnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang đến tiện ích cho công dân

QUAN TÂM ĐẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND TP Cao Lãnh tập trung đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức mới, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ đó nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, phục vụ cho người dân được tốt hơn.

UBND thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và đã triển khai thực hiện 24/24 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%. Ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh, cho biết: “Sau khi có kết luận của Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh về kết quả kiểm tra CCHC trên địa bàn thành phố, UBND thành phố chủ động ban hành ngay văn bản về việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác CCHC để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của Đoàn Kiểm tra. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục các hạn chế, khó khăn trong CCHC; tích cực nghiên cứu áp dụng các giải pháp cải thiện chỉ số CCHC năm 2023; triển khai, quán triệt đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành về thực hiện CCHC”.

Song song đó, UBND TP Cao Lãnh chỉ đạo Đoàn Kiểm tra CCHC thành phố thực hiện phúc tra kết quả khắc phục hạn chế và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại 15 UBND xã, phường để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong công tác khắc phục hạn chế và thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Kết quả phúc tra cho thấy, tất cả các địa phương có sự quan tâm cho công tác khắc phục hạn chế trong công tác CCHC, đa số các hạn chế được chỉ ra đều được khắc phục tốt, các địa phương không xảy ra tình trạng lặp lại các hạn chế. Ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh, chia sẻ: “Địa phương xác định việc khắc phục các hạn chế trong CCHC là công tác thường xuyên, liên tục, với những định hướng giải pháp cụ thể đi đôi với đánh giá chất lượng khắc phục theo từng tiêu chí và thực hiện thống nhất với sự tham gia của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện CCHC”.

Năm 2023, UBND TP Cao Lãnh đưa vào thực hiện rà soát 38 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 70 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Theo thống kê của UBND TP Cao Lãnh, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 28 thủ tục với tổng chi phí tiết kiệm được sau đơn giản hóa hơn 443 triệu đồng; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 32 thủ tục với tổng chi phí tiết kiệm được sau đơn giản hóa hơn 471 triệu đồng.


Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường Mỹ Phú hướng dẫn công dân quét mã QR Code để thực hiện thủ tục hành chính

XÂY DỰNG NHIỀU MÔ HÌNH MỚI

Năm 2023, trên địa bàn TP Cao Lãnh xây dựng, triển khai thực hiện 8 mô hình CCHC mới. Các mô hình mới được áp dụng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào chuyển đổi số trên địa bàn thành phố và kết nối công dân đến với các tiện ích chuyển đổi số mang lại và vì mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân.

Mô hình “Phiếu hướng dẫn bằng ứng dụng mã QR Code” và “Chứng thực điện tử 3 không” trong giải quyết TTHC do UBND phường Mỹ Phú triển khai vào tháng 7/2023. UBND phường hướng dẫn cách thực hiện TTHC thông qua mã QR Code. Tương ứng với mẫu QR Code là 1 phiếu hướng dẫn đối với 1 lĩnh vực TTHC, người dân chỉ cần quét mã sẽ tìm đến thủ tục mà mình muốn tìm hiểu để xem và chuẩn bị các thành phần hồ sơ cần thiết. Mô hình này giúp công dân tìm chính xác đến thủ tục cần làm và xem đầy đủ các hướng dẫn liên quan đến TTHC mà không cần gặp trực tiếp công chức hướng dẫn. Bà Cao Thị Ngọc Nên - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Phú, cho biết: “Phiếu hướng dẫn bằng mã QR Code là một trong các hình thức tuyên truyền về TTHC phù hợp trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số. Qua thực hiện mô hình trong giải quyết TTHC, đến nay đã hướng dẫn bằng ứng dụng mã QR Code được 340 trường hợp và Chứng thực điện tử 3 không được 132 trường hợp”.


Công dân đến làm hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Mỹ Tân

Tháng 4/2023, UBND xã Mỹ Tân triển khai, thực hiện mô hình “Hồ sơ không hẹn” và “Ứng dụng mã QR Code tra cứu nhanh hồ sơ mẫu” phục vụ công dân trong giải quyết TTHC. UBND xã triển khai thực hiện ứng dụng mã QR Code tạo ra các bộ hồ sơ mẫu liên quan đến các TTHC về lĩnh vực hộ tịch như: xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký khai sinh; đăng ký lại khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn; đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử, trích lục hộ tịch; cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch; nhận cha mẹ con; nuôi con nuôi; giám hộ; chấm dứt giám hộ.

Bà Phan Ngọc Điệp - Công chức Văn phòng - Thống kê của UBND xã Mỹ Tân, cho biết:“Đối với quy trình giải quyết TTHC “Hồ sơ không hẹn” giúp giảm thời gian đi lại của công dân khi đến UBND xã thực hiện TTHC. Đối với “Ứng dụng mã QR Code tra cứu nhanh hồ sơ mẫu” giúp cho công dân có thể dễ dàng truy cập và tự làm 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, đầy đủ, chính xác gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ), không cần nhờ người khác viết hộ hay ngại khi hỏi người hướng dẫn nhiều lần cùng một nội dung hoặc về nhà nhờ người thân. Qua đó giúp tiết kiệm thời gian của công dân khi đến thực hiện TTHC tại UBND xã”.

Mô hình “Hồ sơ không hẹn” thuộc lĩnh vực hộ tịch, đất đai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân trong khoảng thời gian từ 30 phút - 45 phút kể từ khi công chức Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận. “Ứng dụng mã QR Code tra cứu nhanh hồ sơ mẫu” được UBND xã trang bị 4 bảng mã QR Code đặt tại Bộ phận TN&TKQ để công dân thuận tiện tra cứu, truy cập vào các biểu mẫu TTHC cần thiết để kê khai khi đến giao dịch TTHC. Mô hình nhằm giúp công dân kê khai biểu mẫu nhanh chóng, thuận tiện, giảm tải số lượng người dân phải chờ để được hướng dẫn kê khai TTHC; giúp thời gian giải quyết TTHC cho công dân nhanh chóng và đạt kết quả cao. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tân ngụ Ấp 1, xã Mỹ Tân đến Bộ phận TN&TKQ của UBND xã Mỹ Tân thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, chia sẻ: “Sau khi quét mã QR Code sẽ nhận được biểu mẫu hướng dẫn để điền thông tin vào tờ khai nên không cần hỏi công chức hướng dẫn cách điền thông tin. Tôi nhận thấy mô hình “Hồ sơ không hẹn” giải quyết thủ tục nhanh, chính xác, hiệu quả và chờ nhận kết quả ngay, không phải đi đến UBND xã nhiều lần như trước đây”.


Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh, TP Cao Lãnh kiểm tra cải cách hành chính tại UBND xã Hòa An

Có thể thấy, các mô hình CCHC trên địa bàn TP Cao Lãnh góp phần rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm việc đi lại, tránh phiền hà cho công dân khi đến thực hiện các TTHC tại Bộ phận TN&TKQ của UBND các xã, phường. Từ đó, được người dân đồng thuận và ủng hộ cao đối với các mô hình và giúp đẩy mạnh hiệu quả công tác CCHC, phương thức làm việc trong giải quyết TTHC được cải tiến theo hướng hiện đại, linh hoạt và khoa học. Ông Nguyễn Ngọc Luân Lý - Trưởng Phòng Nội vụ TP Cao Lãnh, chia sẻ: “Các mô hình CCHC triển khai với mục đích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ TTHC trong bối cảnh tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh chuyển đổi số trong cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy phong trào chuyển đổi số trên địa bàn thành phố và kết nối dần người dân đến với các tiện ích chuyển đổi số mang lại”.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn